Zacznij Współpracę

Kryteria Wyboru Przewoźnika:

 

 • Dostarczenie oraz analiza dokumentów firmy przewoźnika (NIP, REGON, KRS, OCP, licencja, zezwolenie)
 • wiek, stan oraz ilość posiadanego taboru
 • ADR – zezwolenia na przewóz materiałów niebezpiecznych
 • cena za wykonanie usługi
 • doświadczenie na rynku międzynarodowym
 • referencje od poprzednich 3 kontrachentów
 • sprawdzenie w BOTMie. W przypadku zapotrzebowania przez klienta

 

Wymagane Dokumenty:

 

Jeśli chcą Państwo rozpocząć z nami współpracę prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:

 • wypis z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej bądź odpisu z KRS
 • kopię Certyfikatu kompetencji zawodowej w transporcie drogowym oraz Licencji na wykonywanie transportu drogowego
 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP oraz Regon
 • polisę OC Przewoźnika wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz dowodem uiszczenia ostatniej składki